Välkommen till

Svenska Plan B

 

Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen!
Baksidan

 

 

 

 

Mer om Lester Brown

 

 

Sagt om Plan B:

 

”Om Nobels fredspris år 2007 givits till en tredje mottagare

hade den självklara kandidaten varit Lester Brown.”

– Edward O. Wilson, professor vid Harvard med biologisk mångfald som specialitet

”... en ögonöppnare till och med för dem som är mycket insatta i dessa frågor.”      

– Dr Joseph Romm, redaktör på Climate Progress

 

Lester R. Brown framstår som en experternas expert, ändå skriver han så att komplicerade sammanhang blir tillgängliga för alla som är engagerade i framtidsfrågor.

 

”Brown skiljer sig alltså från många röster i klimatdebatten genom att inte ensidigt fokusera på den globala uppvärmningen. … Här finns inte en enda svepande generalisering …”  Nils-Aage Larsson, Göteborgs-Posten, om Plan B 3.0

 

”... på en imponerande vetenskaplig grund presenterar Lester Brown utmaningarna rakt på sak och visar oss vägen till möjliga lösningar på klimatkrisen.” – PD Smith, The Guardian, om Plan B 3.0

Lester R. Brown pekar ut de trender som helt säkert kommer att forma planetens framtid. Några är så akut farliga att vi måste göra allt för att bryta dem. Andra så hoppingivande att vi bör satsa helhjärtat på att förstärka dem. Så blir detta en bok som ser realistiskt på våra stora möjligheter att rädda civilisationen, och förverkliga mera hållbara, rättvisa, globala förhållanden.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.svenskaplanb.se • © Framtidsverket 2010 • Sidan uppdaterad 2010-04-16